Rubiera Mata, M. J. (2008). El Califato Nazarí. Al-Qanṭara, 29(2), 293–305. https://doi.org/10.3989/alqantara.2008.v29.i2.59