Magnier, G. (2003) «Pedro de Valencia, Francisco de Gurmendi and the Plomos de Granada», Al-Qanṭara, 24(2), pp. 409–426. doi: 10.3989/alqantara.2003.v24.i2.165.